Meet Information

Meet Schedule
Time Race
8:40am MS Boys/Girls JV
9:05am MS Girls Varsity
9:25am MS Boys Varsity
9:45am Girls Varsity Closed
10:20am Boys Varsity Closed
10:50am Girls Varsity Open
11:20am Boys Varsity Open
11:50am Boys Frosh/Soph
12:20pm Girls JV
12:55pm Boys JV

Discussions