Chesterton High School Results

Girls Athlete Place Results
5000 Meter Run
18:50.10 Bailey Ranta 2nd Girls Varsity
20:26.40 Ashley Craycraft 13th Girls Varsity
20:27.60 Bree Gentry 14th Girls Varsity
20:43.70 Peyton Wesphal 20th Girls Varsity
20:54.70 Kayla Kirchner 27th Girls Varsity
21:09.10 SB Frances Clancy 33rd Girls Varsity
21:14.10 Kaitlynn Leady 37th Girls Varsity
21:18.40 Libby Boster 1st Girls JV
21:46.40 SB Nalani Malackowski 4th Girls JV
21:52.70 Elizabeth Hibshman 7th Girls JV
22:13.50 Grace Carpenter 9th Girls JV
22:13.70 Catherine White 10th Girls JV
22:24.60 Addison Leady 14th Girls JV
22:51.40 Emma Brown 19th Girls JV
23:00.70 Isabella Smith 20th Girls JV
23:07.90 SB Kara Haynes 23rd Girls JV
23:19.20 Alissa Capehart 29th Girls JV
23:29.50 Kaitlyn Van Kley 32nd Girls JV
23:29.80 Morgan Hull 33rd Girls JV
23:35.10 SB Maddie Burns 36th Girls JV
23:51.30 Jocelyn Mercier 44th Girls JV
23:58.10 Mckenna Handley 48th Girls JV
24:00.70 Coryn Rodriguez 49th Girls JV
24:07.30 Abrianna Rodgriguez 50th Girls JV
24:18.50 Charlee Smithart 54th Girls JV
24:30.10 Meghan Hull 61st Girls JV
24:46.10 Mallory Morrison 69th Girls JV
24:59.90 SB Chloe Wisniewski 73rd Girls JV
25:27.90 Justyne Phillips 80th Girls JV
25:51.70 Taylor Edwards 84th Girls JV
27:15.70 Sophie Arthur 100th Girls JV
Boys Athlete Place Results
5000 Meter Run
16:34.70 Will Shook 3rd Boys Varsity
16:50.70 Dylan Draves 11th Boys Varsity
17:02.40 Travis Kanarski 19th Boys Varsity
17:10.70 Adam Juestel 28th Boys Varsity
17:14.70 Josh Dennington 29th Boys Varsity
17:21.90 Jackson Tuck 33rd Boys Varsity
17:40.10 Josh Tuck 43rd Boys Varsity
18:01.50 Ian Woodard 4th Boys JV
18:09.50 Billy Clinkert 7th Boys JV
18:15.30 Ethan Mohoi 9th Boys JV
18:21.80 Reece Erow 10th Boys JV
18:30.10 Bridger Fowler 12th Boys JV
18:31.10 Ryan Schlyer 14th Boys JV
18:52.40 SB Brendan Hoch 20th Boys JV
19:13.80 Jacob Noel 29th Boys JV
19:20.30 Francis Fox 33rd Boys JV
19:26.70 Kyler Haynes 37th Boys JV
19:44.80 Ian Rutherford 52nd Boys JV
20:13.30 Drew Carpenter 61st Boys JV
20:33.70 Nathan Keel 72nd Boys JV
20:41.80 Aiden Mcnicholas 74th Boys JV
20:42.30 Austin Gibson 75th Boys JV
20:53.30 Owen Daugherty 78th Boys JV
21:19.90 Eric Swanson 92nd Boys JV
21:55.90 Sam Haughtington 104th Boys JV
22:05.50 Jett Lloyd 106th Boys JV
22:05.80 Bobby Berger 107th Boys JV
22:08.30 Will Auricchio 108th Boys JV
22:15.20 Matthew Long 112th Boys JV
22:55.80 Ethan Wodrich 122nd Boys JV
24:04.20 Ethan Kroft 145th Boys JV
24:20.70 Aj Tolin 149th Boys JV
29:41.40 Owen Rutherford 167th Boys JV